Tilbake til Hovedsiden for kanon
Tips og bruk
Rundsangbloggen
Sangboka Rundsanger og kanon

Akkompagnement og besifring på kanonsanger?


akkompagnement.pngpiano.png
Jeg har valgt å ikke sette inn besifring på kanonsangene på disse nettsidene. Dette er fordi kanonsanger som blir sunget flerstemt i kanon tradisjonelt er skrevet for stemmer, og synges best uten akkompagnement.

Mange kanonsanger har dessuten ofte et stort spenn mellom høyeste og laveste tone i melodien (stor ambitus). Slike sanger klinger ofte best a cappella.
Akkorder og klanger


akkord-notebilde-piano.png
Sammenhengen mellom notebilde og tangenter
Før ca. år 1500 kjente man lite til akkorder og skrev og sang kun melodiske linjer som klang bra sammen. Dette preger de eldste kanonsangene, som også i dag klinger best uten akkompagnement når de synges flerstemt i kanon. Lytt for eksempel til den flerstemte sangversjonen av Sanctus, Flamme empor eller Carillon.

Kanonsanger fra tiden etter 1600-tallet bygger oftere på slike akkorder vi nå kjenner godt fra vårt eget tonespråk: treklanger som er dannet av tonene på første (prim/tonika), tredje (ters/dominantparallell) og femte trinn (kvint/dominant) i den gitte tonerekka. Andre treklanger brukes selvsagt også; de såkalte bi- eller parallelltoneartene på 2., 4. og 6. trinn. Også tonen på det 8. trinn (oktaven) brukes ofte i kanonsang.

Det er kanskje derfor lettere å bruke akkompagnement på nyere kanonsanger
?


Akkordskjema


d-piano-notebilde.png
Noten d på piano og i notesystem i D-dur
Her finner du et akkordskjema jeg har laget, som viser hvilke akkorder som naturlig hører sammen, gitt en durtoneart. Du kan evt. velge fra akkordskjemaet hvis du ønsker å besifre noen av sangene i materialet.

Akkordskjema med to eksempler på hvordan du kan bruke det på kanonsanger.


Eksterne ressurserSkjema med pianoakkorder: http://www.musikkroken.net/grafikk/piano-akkorder1.gif
Akkordprogresjoner, gitar: http://www.elgitar.com/akkorder/akkordprogresjon
Kvintsirkelen; http://www.trell.org/muweb/kvintsirkelen.html