Babysang
Rim og regler
Barne- og bevegelsessangene

Akkari makkarAkkari makkar
Tikkari får
Rompetisse makarerå

Elling


Den som eller står i midten av ringen og peker på personene for hver stavelse. Den som er sist er enten den utvalgte eller den som er valgt bort.
Ellingen fortsetter evt til alle er valgt bort og en står igjen