Tilbake til alfabetisk liste over sangleiker
Oversikt

Adam hadde sju sønner


sju_sønner.jpg
Denne sangleiken er kjent fra Norden, USA, Nederland og Tyskland. Det finnes flere versjoner i tekst og melodi.
Adam hadde sju-1.png


/Adam hadde sju sønner, sju sønner hadde Adam/
Alle hadde stort besvær
med å gjøre dette her:
så gjorde Adam:

(Viser hva Adam gjorde)

Denne sangleiken kalles også i en annen variant for "Persen". Den har da den samme melodien som den danske versjone av Adam hadde sju sønner.


LeikebeskrivelseLeik 1.
Alle står i en ring. En velges til å være Adam, som står i midten. Alle går rundt og synger.
Ved "Så gjorde Adam" finner han på en rar stilling som alle må etterligne.
Dette fortsetter til "Adam" ikke greier å finne på mer, og han/hun peker ut en ny "Adam".

Leik 2.
Det dannes to ringer. Den innerste ringen viser hva den ytterste skal gjøre. De som ikke greier å gjøre tingen, må ut av leken.
Så fortsetter leiken.


Persen hadde sju sønnerpersen.png
[ invalid file: persen1.mp3 ]
Persen hadde sju sønner, sju sønner hadde Persen.
Alle ville de som han ba. Alle gjorde de som han sa:
"Se alle på meg! Gjør alle som jeg!" Gjør så!"

Persen kan byttes ut med Adam.


Adams syv sønner - danskAdam7sønner.pngAdam he had seven sonsadam he had.png


Adam he had seven sons, seven sons had he
They would not eat, they would not drink
But they all walked just like me
They all walked just like me.

Another version:
Adam had seven sons. Seven sons had Adam.
The seven sons were gay and glad
They did just as Adam bade.
'All do as I do," said Adam.


Adam hatte sieben Söhneadam_hatte_sieben_soehne_454.gifAbraham had zeven zonen - nederlandskzeven.pngRessurserhttp://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=19&titelid=74
http://www.rimogremser.dk/storkebogen/
http://dailyrhymetime.wordpress.com/2012/09/17/adam-he-had-seven-sons/
http://dailyrhymetime.files.wordpress.com/2012/09/adam.mp3


VideoSamme sang fra Latvia
http://www.magiceuropeanshores.com/?p=10489