Lysdahl, Anne Jorunn Kydland 1994. « «Meget som var Norge, begynte med en sang». Studentersang og
mannskorbevegelse på 1800-tallet: ideologisk bakgrunn og nasjonal betydning», i Studia Musicologica
Norvegica. Norsk årsskrift for musikkforskning, nr. 20, Oslo: Universitetsforlaget.

Anne Jorunn Kydland Lysdahl er født på Hamar 8. desember 1954. Begge foreldrene var lærere. Hun har musikk hovedfag, og er dr. philos på avhandlingen «Sangen har Lysning Studentersang i Norge på 1800-tallet» 1995, 593 sider, Solum forlag. Avhandlingen er det norske bidraget i et internordisk prosjekt. Hun er en avholdt foredragsholder og flere ganger benyttet i P2-Akademiet, NRK. Hun er førsteamanuensis ved Norsk musikksamling, Nasjonalbiblioteket i Oslo. I over 30 år har hun drevet litteratur- og teaterarbeid for barn og unge, Inspirert av Ingeborg Refling Hagens kulturpedagogiske prosjekt, Suttung.
Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Anne_Jorunn_Kydland_Lysdahl»