Tilbake til oppvarming

Sangtekniske øvelserHver sekvens kan øves over flere halve eller hele tonetrinn. Man kan utvide registeret oppover ved å legge øvelsen et halvt tone trinn opp for hver gang, og så nedover igjen.
NB! Eksemplene nedenfor er hverken "perfekte innspillinger" eller "perfekt sang". De er kun ment som inspirasjon til øvelser.

oppvarming-2.jpg

Hm


hm-øvelse.png
Syng også "mo", mø, må.

hm.jpg

Hmo - skala


hmo-øvelse1.png
Som mo-mo


mø.jpg

Møm-mem-mam


møm.png

mm.jpg

Mm


m-m-tone.png
Syng også på ng

ro.jpg

Ro-ro


rorooppvarm.png

ja.jpg

Ja-ja-ja


jajaja-tonedannelse.png
Syng også på vi vi vi, jå jå jå

don.jpg

Don diri


dondiri.png

jo.jpg

Jooooo - yoda


jo-øvelse.png
Gjør samme øvelse med tydlig luftstans uten innpust etter hver "trille":


drama.jpg

Drama-dramamia.jpg

Mia og Mariannemiaogmarianne.png
Transponer sangen og syng den i alle tonearter.

bravo-2.jpg

Bravo bravissimo


Bravo bravissimo

signor.jpg

Signore - signora


signora1.pngsignora2.png

tarantella.jpg

Tarantella


taran1.pngtaran2.png

sangtek-ny.png


Som pdf