Tilbake til folketoner

Emigrantviser


amerikautvandring.jpg
Den 7. april 1837 seilte det første emigrantskip fra Bergen til USA. Overfarten over havet gikk over en nordlig rute, under gode værforhold og tok vel 8 uker. Skipet hadde 84 emigranter om bord.

Det var ikke det første skipet som gikk med emigranter til USA, og ikke det siste. Fra 1838 til 1850 nevnes følgende norske bosettingsområder i Amerika; Jefferson Prairie, Rock Prairie, Muskego, Rasin og Koshkong. Allerede i 1860 bodde det 55.000 norske innvandrere i statene Illinois, Wisconsin, Iowa og Minnesota.

Utvandringen til Amerika ga grobunn til en omfattende visedikting. Emigrantvisene handlet gjerne om det å flytte til et annet land; de uttrykte håp om bedre levekår, og nostalgi i forhold til det man hadde forlatt. Emigrantvisene ga uttrykk for en rekke av de følelser som nordmenn hadde i forbindelse med det å flytte til Amerika, som i "Den norske pige i Amerika", "Emigrantens farvel til Norge" og "Farvel til Norge".


Emigrantviser var skillingsviser og bygdeviserDet finnes viser både for og imot utvandring, og viser som snakket om hvor flott gamlelandet var og hvor mye man sleit i det nye landet. Andre viser tok for seg hvor flott det var i det nye landet, og hvor dårlig det sto til i Norge. Felles for dem alle var at de hadde en folkelig grunnstemning.

Emigrantviser kan sies å tilhøre sjangeren bygdeviser, fordi de ofte omhandlet lokale bygdeforhold og situasjoner. Mange av dem ble publisert som skillingsviser.
Kildene er sparsomme, og visene er ofte udaterte. Melodiene hentes fra datidens kjente melodier, og syngemåten er som for andre skillingsviser; folkelig og personlig.
RessurserLes om den første emigrantskuta Ægir som gikk fra Bergen i 1837:"Overfarten over havet gikk over en nordlig rute, under gode værforhold og tok vel 8 uker. Det mest dramatiske var da Ægir var i en mindre kollisjon på havet den 8 mai med det britiske skipet Barletto". http://www.norwayheritage.com/articles/templates/reiser.asp?articleid=94&zoneid=22