Oppvarming til sang

Video - sangtimer på engelsk - oppvarming


Saher B. Galt skravler litt mye på førsten, men følg instruksjonene,
og du får etter hvert en god gjennomgang av vanlige sangøvelser.


Del 2Del 3


Del 4


Høye toner - hodetoner


Syng med saher (solfege - tonenavn)
Solfege for first singing exercise: do ti do, do ti re do ti sol, re mi fa.
Second vocal exercise: re mi fa la sol me fa me re do


Eric Bruner snakker om overgangen mellom brysttone og hodetone...