Hovedsiden
Hjem til Rundsanger og kanon
Rundsangblogg
stær.jpg
Velkommen til prosjektet Rundsanger og kanon!
Kom og syng kanon med meg!


På disse sidene finner du over 200 kanonsanger fra fjern og nær i form av lyttefiler. Det er enkle innspillinger. Innspillingene er knyttet til en egen kanonsangbok som er utgitt på Norsk Musikforlag:

Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no


Bakgrunnen for prosjektet


girl_sing.jpg
Artist: Frans Hals
Tittel: A Girl Singing
Jeg har vært interesert i kanon og rundsanger helt siden jeg som lita jente lærte "London Bridge is falling down" og "Row, row, row your boat" av min britiske onkel Leslie. Hele familien sang av full hals! Senere lærte jeg flere, både på skolen og i Abildsø skoles pikekor, på lærerskolen og i ulike kor.

Sangene var noen ganger morsomme, andre ganger tøysete, noen av dem inneholdt små visdomskorn, mens andre igjen kunne gi vakre naturskildringer. Av og til var det som sangene ble magiske og levde sitt eget liv; de endret seg hver gang vi sang dem. Noen kanons var bare så utrolig deilige å synge; som for eksempel ”Oh how lovely is the evening" og ”White Coral Bells”.


Motiveringen for å lage en samling kanonsanger


sang-1.jpg
Nær sagt alle dirigenter i kor jeg har sunget med har brukt kanon- og rundsanger i oppvarmingsøyemed og som intonasjonstrening. Det samme har mine musikklærere. Som lærer har jeg selv tatt slike sanger i bruk daglig med elevene, og jeg har selv savnet det å kunne plukke fram og velge sangene fra én og samme sangbok. Ikke minst har jeg savnet å kunne lære flere kanon etter gehør, slik de lyder i bruk, og ikke bare etter noter. Her ligger motiveringen for å lage en slik kanonsamling på nett med lydfiler. Elevene kan dessuten selv gå inn å lytte og øve.


Hvorfor kanonsanger i en egen samling?


sangbokaferdig.jpg
Rundsanger og kanon (2).jpg
Kanonsanger finnes til vanlig i mange ulike kilder. Mange av kildene er gamle sangbøker som nesten er gått ut av sirkulasjon, eller de er utenlandske samlinger, og nettsamlinger fra mange ulike plasser.

I sangbøkene som vi finner i bruk i skolen i dag, finner vi ikke så mange kanonsanger samlet, siden tilfanget av andre sanger er såpass stort. En sangbok kan ikke ha med alt.
Dermed ble ideen om å lage en helt ny norsk kanon-samling til. Kanskje kan den være et supplement til andre sangbøker?


Boka er kommet på Norsk Musikforlag:

Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1

Du kan bestille boka her:
Email: order@musikforlaget.no

Det er opprettet en egen kanal på Youtube for Rundsanger og kanon


Om prosjektets innholdProsjektet Rundsanger og kanon består av en samling med ca. 200 sanger i form av lyttefiler. Nettressursen tar sikte på å gi leseren informasjon om begrepet kanon og det å synge flerstemt, både historisk og musikalsk.

Det å synge rundsanger og kanon dreier seg om noen av de viktigste byggesteinene i musikk; puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og samklang. Det dreier seg også om å oppleve musikalske elementer som harmoni og tekstur.

Nettsidene tar derfor opp og forklarer noen av disse elementene og gir en kort historikk over fremveksten av flerstemt sang i Europa, for å nevne noe.


Om utvalget sanger i Sangboka Rundsanger og kanon


bøker.jpg
Samlingen omfatter sanger fra mange europeiske land, og noen fra ikke-vestlige land. Den språklige hovedvekten ligger på norsk, engelsk, tysk og svensk. Det finnes også sanger fra Nederland, Sveits og Spania, Frankrike, Japan, Israel og Marokko, Finland og Ungarn. Jeg har tatt med oversettelser av tekstene, og mange av tekstene (ca. 70) har jeg også gjendiktet til norsk.

Sangene er hentet fra både den folkelige og den kirkelige sfæren, og har både kjente og ukjente komponister. Noen er enkle, mens andre er mer komplekse. Sangene i samlingen er derfor av ulik kvalitet og type, der noen er mer melodisk sangbare og mer lettlærte enn andre, både i tekst, rytme og melodi.

Sangmaterialet har en spennvidde fra det alminnelige til det vakre. Det finnes også sanger som er både rare og morsomme. Noen har et tonespråk som virker rart på oss. Med tidsspenn fra mer enn 400 år tilbake i tid fram til våre dager, kan noen av sangene gi et innblikk i både samfunn og liv fra den tid de opprinnelig ble sunget.


Det er ikke "perfekte" innspillinger


audacity-klipp.png
Hver kanonsang har innspillinger med melodien, sangen og sangen sunget inn flerstemt. Slik kommer harmoniene fram, og man kan lytte til klangene. Innspillingene er foretatt i et vanlig rom som ikke er lydisolert. En vanlig øretelefonmikrofon er plugget inn i en vanlig pc. På grunn av dette kan det høres romklang, susing og klikk på noen av innspillingene. Noen ganger har de to kattene mine åpnet døra til kontoret under innspillingene, tatt sats og hoppet over tastatur og mikrofon på sin vei opp i vinduskarmen. Det er altså ikke studiokvalitet du finner her!

Jeg har vektlagt å synge enkelt i lydsporene. Det er ikke perfekte opptak; noen ganger snubler jeg i ordene og roter med teksten. Andre ganger puster jeg hørbart der det hadde vært mye bedre å synge hele frasen uten å puste. Noen få ganger blir "pulsen" borte i den flerstemte versjonen. Da har jeg ikke vært nøye nok med innsettingen av meg selv i følgestemmene! Jeg kan også ha sakket litt akterut rytmemessig på enkelte strofer. Har jeg ikke lært meg teksten og melodi godt før innspilling, merkes det på sangen, med både tvile-toner og nøle-pauser!

Slike forhold påvirker det uttrykket som de flerstemte sangene får. Hvis jeg også har bommet på enkelte toner, betyr dette dessuten at jeg ikke bare intonerer feil, dvs. synger falskt, surt eller feil; men også at samklangen endres når sangsporene er flerstemte. Dette er viktig å ha i mente når man synger kanon.

Bruker man sitt eget øre godt, er dette noe som kan illustreres gjennom disse innspillingene. Det er derfor ikke perfeksjon som er mitt mål, for nettopp slike "feil" kan lære oss noe viktig om puls og tempo, intonasjon og det å synge sammen.

Jeg håper likevel at du kan ha glede av å lytte til innspillingene, tross eventuelle mangler lydteknisk sett. Kanskje kan du kan tenke på meg som en som står foran deg i rommet og synger?