Hør den muntre frosk
Sangboka Rundsanger og kanon T-kanon Til Hovedsiden for kanon Kanonsanger etter tema Til Rundsangbloggen

Melodien

Sangen på engelsk

Flerstemt


Noter og tekst på norsk finner du i Rundsanger og kanon. Bestille kanonsangboka?

Så finnes det andre variasjoner av denne kanonsangen, se for eksempel her fra Universitetet i Louisville: