HomeInnholdRomplanEntréFørste etasjeMediateketAuditorietKunnskaps-

basenLærer-værelsetAnneksetFilosofi-loftetEksterne ressurser


Che bel contento: Jeg er forelsket. Kanon
Hovedsiden for kanon
Om den digitale sangboka Rundsanger og kanon
Rundsangbloggen
forsidesangboka-ill.png
Velkommen til dette sangbokprosjektet for kanonsanger! Her finner du ca. 200 sanger i enkle sanginnspillinger.
*Om bakgrunnen for prosjektet - velkommen!
*Om innspillingene
*Om opphavsrettigheter


Sangboka Rundsanger og kanon


fargealfabet.jpg
Når du klikker på sangtitlene på denne siden kommer det fram en stor side med linker til sangsider. Hver sangside viser sangstemmen for hver sang. Du vil også kunne lytte til sangen slik den lyder flerstemt.

Det er opprettet en egen kanal på Youtube for et utvalg av sanger Rundsanger og kanon

Nb! Kanonsangene utgis nå på Norsk Musikforlag.
Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no


Sanger etter tema


barniring.jpg
Her finner du sangene i kanonprosjektet samlet etter tema.*Hva er en kanon?


41021.jpg
En kanon er en sang som vi synger flere ganger etter hverandre, sammen med andre som starter å synge det samme verset og den samme melodien, bare på forskjellige steder i den samme sangen. Det dreier seg om imitasjon.
Les mer...


Hva er flerstemt sang?


korsang.jpg
Ordet flerstemt henviser i sin enkleste betydning til det at flere stemmer synger samtidig, eller når flere instrumenter klinger samtidig. I musikkteorien betyr likevel ”flerstemt” noe mer.
Les mer...


Flerstemt sang i Europa - historikk


flerstemt.jpg
Den musikalske utviklingen av flerstemt sang i Europa kan ses på som et tradisjonsrikt tre med mange røtter og forgreninger.
Les mer...Flerstemt sang i Norge - historikk


17mai_2001_symra3.jpg
De tidlige sangbøkene i skolen hadde få, om ingen, kanonsanger med. I Mads Bergs sangbok av 1916 finner vi bare én slik sang, det er "Dei gamle fjell". Her er den notert med to stemmer. I 1940 finner vi 5 kanon, eller ekkosanger som de først ble kalt, i Mads Bergs sangbok. I 1967 finner vi hele 18 kanon.
I Edv. Gunnengs Metodisk sangbok av 1922 finner vi til sammenligning 5 kanonsanger, hvorav bare 3 er notert som kanon. I utgaven av 1962 er antallet økt til 7, hvorav 5 er notert som kanon. Lars Søraas sine sangbøker fra 1960-tallet har ca 20 kanon. Hva kunne være grunnen til at det var så få kanonsanger i de tidlige skolesangbøkene?Les mer...Hvordan lage en kanon?
= =

Noteark-2.gif
En kanon kan skrives ved hjelp av bare noen få regler eller prinsipper, hvis du har notepapir eller et noteskrivingsprogram på pc, for eksempel programmet finale notepadHvordan besifre og akkompagnere?

Sangboka i verden - historikk


JimCrowsangbok.jpg
Helt fra de tidligste tider og fram til vår tid har det vært et behov for å notere ned melodier og tekster i det vi i dag kaller sangbøker. Måten man løste problemet på var forskjellig fra tid til tid og sted til sted.
Les mer...Sangboka i Norge - historikk


NorskSangbok.jpg
Den eldste nedskrevne sangen i Norden er funnet i Codex Runicus, et manuskript fra ca år 1300. Manuskriptet er håndskrevet og inneholder tidlige danske lovtekster. Den er skrevet i runer.
Les mer...

Hovedsiden

Rundssangbloggen