Tilbake til alfabetisk liste -sangleiker

Sangleiker


sanglege.jpg
Sangleiker er slike leker vi gjør med sang til. Mange ganger bærer både ord og melodi i sangleikene med seg kunnskap om verden og samfunnet slik det var før. Sangleiker er derfor kulturbærere. Samtidig som vi har det moro når vi leiker, får vi kjennskap til ord og begreper, rytme og historiefortelling.

Du finner disse og mange flere sangleiker med beskrivelser på nettsida barnesanger på adressen http://barnesanger.wikispaces.com/Sangleiker.

Der finner du også mange ellinger, hoppetau-regler og klappeleker.


Adam hadde sju sønner


Alabama gal (girl)


Bjørnen sover


Bow wow wow (Vov, vov, vov!)


Bro bro brille


Cheki Morena


Da Pontus var død


Det kom en pike gående


Draw a bucket of water/Hent en bøtte med vann


Du halling


En bonde i vår by/The farmer in the dell


Fader Abraham


Fem små aper


Funga Alafia


Green Sally up


Hans og Siri


Haren ut i gresset


Her kommer vennen min


Here we go round the Mulberry Bush


Hode, skulder kne og tå


Hokey Pokey/Hokey Cokey


Jeg satte brillene på min nese


John Kanakanaka


Kjerringa med staven


Kom nå skal vi hoppe


Kvernhuset


Livets landevei


Looby loo


Min hatt den har tre kanter


Miss Mary Mack


Obwisana


Plukke, plukke bjørnebær


Ring a ring o roses


Ritsj ratsj


Reven rasker over isen


Sarasponda


Skjære, skjære havre


Skorsteinsfeier'n gikk en tur


Slå på ring


Synes du om meg


Ta den ring


This old man


Til seters


Til skogen


Tornerose var et vakkert barn


Tyven tyven


Ut å søke tjeneste


Vi har en gammel tante


Vil du, vil du


Wake me, shake me/Vekk meg
RessurserLeiker til oppvarming (engelsk): http://improvencyclopedia.org/categories//Warm-up.html


Sangleiker på video:
1. Per Sjuspring
2. Kjerringa med staven
3. Karusellen, Jomfru, jomfru
4. Hr. Smett, hr. Smett
5. Bamsefar (Bamses fødselsdag) – Treklappspolka
6. Lasse går i ringen