Tilbake til Sangboka Rundsanger og kanon

Om innspillingene av sangene


hodetelefon.png
Hver kanonsang i den digitale kanonsangboka har innspillinger med melodien, sangen, og sangen sunget inn flerstemt. Slik kommer harmoniene fram, og man kan lytte til klangene.

Innspillingene er foretatt i et vanlig rom som ikke er lydisolert. En vanlig øretelefonmikrofon er plugget inn i en vanlig pc. På grunn av dette kan det høres romklang, susing og klikk på noen av innspillingene. Noen ganger har de to kattene mine åpnet døra til kontoret under innspillingene, tatt sats og hoppet over tastatur og mikrofon på sin vei opp i vinduskarmen. Alt kommer med!

Det er altså ikke studiokvalitet du finner her! Jeg håper at du kan bruke materialet likevel, på tross av eventuelle lydtekniske eller andre mangler! Jeg tenker at mine innspillinger kan gi nok informasjon til å lære nye sanger ganske greit, eller til å komme på noen som har gått i glemmeboka. Så kan du kanskje finne bedre innspillinger, og skikkeligere noter andre steder, hvis du vil gå videre med sangene!


Bearbeiding


audacity-klipp.png
Etter at innspillingene er gjort, er sangsporene satt sammen og redigert i redigeringsprogrammet Audacity. De blir innspilt som aup-filer og deretter konvertert. Jeg har laget både wav- og mp3 filer av innspillingene. Du finner begge typer spor på disse sidene, men de fleste kanonsangene er etter hvert lagt ut i mp3-format. Mp3 er en av flere måter å komprimere lyd og musikk for digitale formater.

Ved redigeringen er lydspor satt sammen, og flerstemt sang framstår hovedsaklig av dupliserte spor av stemmen slik den ble sunget inn "live" første gang alene. Jeg har imidlertid fjernet høye frekvenser og tatt vekk noe maskinbrumming på noen spor enkelte steder. Dette har ført til at klangen noen ganger lyder hul, og andre ganger spiss, avhengig av om jeg har brukt high pass eller low pass filter fra effekt-menyen i Audacity. Noen ganger har jeg brukt begge, og da blir mye av karakteristiske språklyder dempet. For eksempel kan konsonantene bli nesten borte!


Perfeksjon er ikke målet - her finner du både tviletoner og nølepauser


ave-windows30.03.png
Automatisk generert bilde ved
avspilling av Ave Maria på Windows
Media Player
Jeg har vektlagt å synge enkelt i lydsporene. Det er ikke perfekte opptak; noen ganger snubler jeg i ordene og roter med teksten. Andre ganger puster jeg hørbart der det hadde vært mye bedre å synge hele frasen uten å puste. Noen få ganger blir "pulsen" borte i den flerstemte versjonen. Da har jeg ikke vært nøye nok med innsettingen av meg selv i følgestemmene! Jeg kan også ha sakket litt akterut rytmemessig på enkelte strofer. Har jeg ikke lært meg teksten og melodi godt før innspilling, merkes det på sangen, med både tvile-toner og nøle-pauser!

Slike forhold påvirker det uttrykket som de flerstemte sangene får. Hvis jeg også har bommet på enkelte toner, betyr dette dessuten at jeg ikke bare intonerer feil, dvs. synger falskt, surt eller feil; men også at samklangen endres når sangsporene er flerstemte. Dette er viktig å ha i mente når man synger kanon.

Bruker man sitt eget øre godt, er dette noe som kan illustreres gjennom disse innspillingene. Det er derfor ikke perfeksjon som er mitt mål, for nettopp slike "feil" kan lære oss noe viktig om puls og tempo, intonasjon og det å synge sammen.


Jeg håper


kattaivinduet.jpg
Katta i vinduet
Jeg håper at du kan ha glede av å lytte til sangene, på tross av eventuelle lydtekniske og andre mangler ved innspillingene. Kanskje kan du kan tenke på meg som en som står foran deg i rommet og synger?

Kanskje får du lyst til å synge med?