Tilbake til innhold Tilbake til romplan


Musikkrom med instrumenter, akkorder og noter - spill selv!


FFPOFP22_a.jpg
På denne siden finner du litt informasjon om bruk av instrumenter. Det er morsomt å kunne spille et instrument. Enda morsommere er det å spille sammen med andre. Du behøver ikke være tusenkunstner (som mannen på bildet) eller virtuos for å ha det gøy!

Gitarspiller001.gifLitt om instrumenter


instrumentene1.jpg
Fra de tidligste tider har instrumenter vært en del av menneskenes liv, både til hverdag og fest. På hulemalerier, helleristninger og steintavler er det avbildet mennesker som bruker instrumenter. De finnes på bygningsvegger, vaser og malerier fra tidligere tider og er beskrevet i bøker og tekster, for eksempel bibelen. I bibelen finner vi for eksempel fortellingen om Jerikos murer som faller fordi det blåses i basuner og fortellingen om David som spiller harpe for Saul. "Pris ham med lovsang, pris ham med harpe og zither! Pris ham med pauker og dans, strengelek og fløytenes klang! Pris ham med lurklang, pris ham med klokker og pauker" heter det i en julemotett av Eyvnd Alnæs. Teksten er her hentet fra Bibelen.

Instrumentene deles gjerne inn i tre hovedtyper:

Nettressurser for instrumenter:
Symfoni for barn, interaktiv ressursside http://www.playmusic.org/index_noflash.html
Fra biblioteket:http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/musikk/lmusref.htm#
MUSIKKINSTRUMENTER
Bildet: www.symfoni.net


Piano


piano.jpg
www.elverumfhs.no


Gitar


gitar.jpg
www6.nrk.no
/Guitar/instruction.html


Trommer


trommer.jpg
Trommer Digitalt trommekurs fra Høgskolen i Volda

Perkusjonsinstrumenter; en digital nettressurs: Rytmorama:http://www.rytmorama.no/perkusjon/index.html
Her kan du lære å spille rytmeinstrumenter gjennom en interaktiv opplevelse. Her finner du også en trommeboks: http://www.rytmorama.no/trommeboks/index.html
Trommesteder på nett: http://www.harmony-central.com/Drums/lessons.html


FiolinHer er nettsteder på engelsk for deg som vil vite noe om det å spille fiolin: http://www.johnson-inst.com/dummies.htm
http://www.theviolinsite.com/


Instrumenter


instrumentene.jpgwww.multiscrap.dk
Syng og spill på instrumenter. Her er en ressursside fra Traditional Music Library.


Symfoni-instrumenter


350px-Orquesta_Filarmonica_de_Jalisco.jpg
http://da.wikipedia.
org/wiki/Symfoniorkester
Instrumenter i symfoni Velkommen til en liten presentasjon av symfoniorkesteret og dets instrumenter.


Korpsinstrumenter


korpsinstr.jpg
www.normusikk.no
Instrumenter i korps Velkommen til en presentasjon av korps og korpsinstrumenter.


Besifring og akkorder:


septim.jpg
www.stud.hio.no
Besifring er et system hvor man bruker bokstav- og tallsymboler til å angi de akkordene som skal spilles for et akkompagnement, i stedet for å angi det med noter. Akkord (av lat. Accordare, stemme overens) betyr samklang av flere toner. En akkord er altså flere toner som spilles samtidig, og ofte er det en treklang som danner utgangspunktet. Akkordens grunntone blir angitt med stor bokstav (f.eks. C, F, G). En enkel stor bokstav betyr en ren dur-akkord (durtreklang). Hvis det står angitt en liten "m" etter grunntonens bokstav (f.eks. Am), betyr det at dette er en moll-akkord (molltreklang). Også fir-klanger som du ser på bildet, blir mye brukt. Da er det særlig septimen, det sjuende trinnet i skalaen som føyes til.

Akkorder som inneholder flere eller andre toner enn dem som inngår i den vanlige treklangen, blir angitt med et tall etter akkorden: 6, 7, 9 osv. (6 betyr sekst, 7 betyr septim, 9 betyr none osv.). En forstørret treklang blir angitt med + etter grunntonens bokstav, og en forminsket treklang blir angitt med dim (diminished) etter grunntonens bokstav. Eks.: En E-moll septim akkord betegnes Em7.

Noen ganger vil man ha en spesiell basstone i akkorden i stedet for grunntonen. Da angis dette som f.eks. C/G. Tonen G skal da være den dypeste tonen i C-dur treklangen.

Les mer om hvordan du kan bruke et akkordskjema for å besifre en sang. Sjekk eventuelt sida om besifring, akkorder og grepbarnesanger.wikispaces.com

Pianoakkorder finner du her: http://www.musikkroken.net/pianoakkorder.html
Keyboardakkorder finner du her: http://www.musikkroken.net/keyboardakkorder.html


Hvordan spille etter besifring?


akkorderog.jpg
www.lu.hio.no
Akkordene som skal spilles til en sangtekst er skrevet over tekstlinjen der akkorden skal spilles.
For å spille må du lære deg akkordene slik de skal spilles på ditt instrument.
For eksempel:
eks_besifring.gif
Eksempelet er hentet fra: http://www.musikkroken.net/keyboard.html

Sider med sanger som er besifret:


Skal du skrive egne sanger på noter, eller har du lyst til å høre sangene spilt?


finalenote.jpgwww.vollversion.de
Bruk et rimelig noteprogram som heter finale notepadfor å skrive ned musikkstykker, og spille dem av. Eller bruk noteflight, som er gratis: http://www.noteflight.com/info/sign_up

Her kan du se en slik notasjon som jeg har gjort av en liten norsk folketone som heter det er ei større glede. ( Husk at du evt. må laste ned finale notepad først.)
File Not Found
File Not FoundRessurserAkkorder Finn akkorder med NTNU- hentet fra skolenettet


Lær om treklanger og annet knyttet til akkorder og besifring.


Lær litt om besifring av musikklærer Sigurd O. Dancke fra Fløisbonn skole (på nett).


Musikkteori om besifring fra høgskolen i Oslo: http://www.lu.hio.no/ALU/musikk/Musikkteori/akkorder.htm


Undervisning i jazz: http://www.outsideshore.com/primer/primer/index.html


Lenkesamling til undervisningsressurser i musikk, USA: http://www.isd77.k12.mn.us/music/k-12music/

Tilbake til innhold Tilbake til romplan