Tilbake til innhold Tilbake til romplan

HomeInnholdRomplanEntréFørste etasjeMediateketAuditorietKunnskaps-

basenLærer-værelsetAnneksetFilosofi-loftetEksterne ressurser

Falkvor Lomansson

Siris digitale sangbok: Sanger i tekst og melodi

Siri R. 2014.jpg
Her finner du lydfiler, tekster og noter til norske og anglo-amerikanske folketoner, kanon m.m. Klikk på lenkene under og lytt! Det finnes ofte mange ulike versjoner av folketoner, både i melodi og tekst. Du kan derfor godt komme til å høre andre versjoner enn de jeg har funnet fram til.

Når du synger folketoner har du lov til å legge ditt eget personlige preg på sangen. Vanlig i folkemusikken har vært å synge lenge på m'er og n'er, og å legge til små "krudler" på stemmen som pynt. Sangmåten svarer ofte til det vi gjør når vi lager vanlig talestemme, vi plasserer lyden litt fram i munnhulen. Dette kalles "folkelig sang", til forskjell fra kunstsangen, eller "skolert" syngemåte.

Mine sanger

blomsterkrans.jpg
Under linken nedenfor finner du sanger som jeg selv har skrevet og komponert. Det er spennende å lage melodier og sanger selv, men det er ikke alltid det blir like vellykket. Noen av sangene er jeg fornøyd med, mens andre er jeg mindre fornøyd med. Samtidig synes jeg det er viktig å prøve, og ikke være altfor kritisk til sin egen produksjon. Det var dette med å tørre, da!

Her finner du mine sanger.


Sjekk også nettsiden: http://barnesanger.wikispaces.com/

Norske folketoner og ballader

kulokkbudeie.jpg
Norske folketoner og ballader er mangfoldige, både melodisk og tekstlig. Luren som ble brukt ga lydiske melodier og med Olavsdyrkingen kom de modale tonearter inn. Disse er grunnlaget i norsk folkemusikks tonalitet sammen med rester av pentatone skalaer. Melodier og tekster ble ofte brukt om hverandre, ofte med såkalte "formelmelodier" som ble tilpasset fler forskjellige tekster.

Flere norske folketoner og ballader finner du her i tekst-, note- og lydfiler

Norske vokale folketonesjangere

herdalssetra.jpg
Sangene i de mange norske vokale folketonesjangrene henter inspirasjon fra liv og arbeid, natur og overtro, humor og spøk.
På siden om de norske vokale folketonesjangrene finner du informasjon, tekster, lydfiler og noter. Snarveiene finner du her:

Lokk, huv eller hjaling
Bånsull
Ballade
Bygdevise
Arbeidsvise
Stev (gammel- og nystev).
Religiøse folketoner
Joik
Sangleiker og folkedanser
Skillingsviser
Emigrantsanger

Kanon og rundsanger


choruses.jpg

Sangboka Rundsanger og kanon

Kanon-sanger er sanger som synges unisont i grupper i en bestemt rekkefølge. I Sangboka Rundsanger og kanon kan du finne over 200 kanonsanger i innspillinger både med melodistemme, enkel sang og flerstemt sang. Du kan finne sanger på flere språk og i flere tematiske kategorier.

Nb! Boka er kommet på Norsk Musikforlag:
Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst

Bestill her

M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no

Anglo-amerikanske folketoner og ballader

a2998-1-small.jpg
Anglo-amerikanske folketoner er de sanger, ballader og viser som vandret fra engelsktalende land til USA og Canada gjennom immigrasjon. Det kunne være irske, skotske og engelsk folketoner, som både beholdt sitt særpreg og som forandret seg gjennom muntlig overføring. Mange av folketonene har ulike versjoner. Her finner du lydfiler, tekster og noter til mange anglo-amerikanske folketoner og ballader:

Angloamerikanske folketoner og ballader


Sangleiker

thehokeycokey.png
Sangleiker er sanger der vi enten danser eller gjør bevegelser til. Vi kan finne versjoner som har reist over landegrensene, både svenske, danske og norske, men også engelske.

Her finner du lydfiler og tekster til sangleiker.


Sjekk også nettsiden: http://barnesanger.wikispaces.com/Ressurser


Barnesanger:http://barnesanger.wikispaces.com/
Her finner du finaleNotepad, et rimelig notasjonsprogram
Her finner du folkemelodiressurser
Her finner du irske midifiler: www.socc.ie/~irishmidifiles
Her finner du folkemelodier med akkorder, midifiler sunget av Roger McGuinn
Her finner du lydfiler til afro-amerikanske sanger og tidlige folketoner
Sjangere: http://www.sc.edu/csam/audio_genre.htm
Her finner du Max Hunters folkemusikksamling:
Her finner du australske folkesanger: http://folkstream.com/songs.html
Her finner du mange folkesanger fra hele verden: http://ingeb.org/folksong.html
Folksong informasjon, sanger, noter og lydfiler: http://www.folkinfo.org/songs/
Informasjon om Folk song fra encarta
Folketoner i midifiler og tekster samlet av Ron Clarke:
http://www.mysongbook.de/msb/songs/r_clarke/songs.htm
Besifring og gitarakkorder til folketoner: http://folkguitar.us/chords/
Skotske folketoner i tekster og midifiler: http://thebards.net/music/scottish.shtml
Vuggesanger fra den skotske tradisjon: Kist o' dreams: http://www.kistodreams.org/the_songs_-_-_-_-_-_kist_o_dreams_g.asp
Her finner du australske folkeviser: http://folkstream.com/songs.html
Her finner du angloamerikanske folketoner med tekster og midifiler: http://www.contemplator.com/folk.html
Her finner du The Great Canadian Tunebook med tekster og midifiler: http://www.members.shaw.ca/tunebook/nojavascript.htm
Her finner du folketoner i noter, tekst og midifiler, søk alfabetisk: http://sniff.numachi.com/
Svenske ballader i noter og tekst: http://litteraturbanken.se/#!forfattare/Anonym/titlar/Ballader/sida/80/etext
Tradisjonelle engelske sanger fra Cantaria:http://www.chivalry.com/cantaria/lists/traditional.htmlTilbake til innhold
Windows media player download