Tilbake til romplan

Litteratur knyttet til faglig innhold


boeker.jpg

skolenettet.no
Bakken, Sissel Joanna (1998 ) Når gleden er målet Oslo, ad notam
Benestad, Klakegg, Lunde (1973) Skolens visebok Aschehoug
Berg, Mads (1940, 1944.....1966) Skolens sangbok Aschehoug
Brown, Oren L.(1996) Discover your voice. How to develop healthy voice habits. Singular Publishing group
Braseth, Leif og Gravlie (1979) Sang i grunnskolen 2 Gyldendal norsk
Brunsvik, Geir, m.fl (2003) Ekko 1 Gyldendal
Bjørkvold, Jon-Roar (2005) Det musiske menneske Oslo, Freidig forlag
Bjørkvold, Jon-Roar (1998) Skilpaddens sang, Oslo, Freidig forlag
Colton, Raymond H, and Casper Lydia (1996). Understanding voice problems. Lippincott Williams and Wilkins
Davis, Hallowell & Silverman,S. Richard (1978).Hearing and Deafness. Holt, Rinehart Winston. Chapter 14. Conservation and Development of speech.
Eken, Susanna (1998) Den menneskelige stemme. Hans Reizelts forlag
Espeland, Magne (2004): "Musikk i bruk. Lyttemetodikk: ressursbok" Fagbokforlaget, Bergen.
Espeland, Magne (2001): "Musikk i bruk. Lyttemetodikk: studiebok", Fagbokforlaget Bergen.
Espeland, Magne : Musikksamling for grunnskolen (CD I, 51 musikkeks., ISBN 90-909-01-2, II og III, 70 musikkeks. ISBN 7674-294-7 )
Frølich, Guttorm (1948) Viseboka streng og strupe, Oslo, Musikk-huset as
Gardner, Howard (2000). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic
Gravlie, Tom og Nilsen, Norvald (1986) Musikkorientering Gyldendal norsk forlag
Gravlie, Tom (1997) Sang for alle Gyldendal
Gremlich, Willie, m.fl. (1973) Schweizer Singbuen Lehrmittelverlag des Kantons
Haga, Solveig: http://www.vokalist.no/artikler/frigjoring-av-stemmen-av-solveig-haga.php
Hanken, Ingrid Maria og Johansen, Geir (1998). Musikkundervisningens didaktikk. Cappelen akademisk forlag
Henig, Caspar og Pedersen, Rolf (1986) Vår musikk Cappelen
Huron, David (1999), Six public lectures: Music and Mind: Foundations of Cognitive Musicology, the University of California, Berkeley.
Johansen, Geir, Kalsnes, Signe og Varkøy, Øyvind (red) (2004) Musikkpedagogiske utfordringer. Cappelen akademisk forlag
Kruse, Bjørn ( )
Kvandal Lilleba Lund (2000) Norske folkeviser gjennom tusen år. Cappelen
Leren, odd og Dramstad, Leif (1971) Visesangboka Norsk Musikkforlag
Liden, Gunnar (1985): Audiologi. Almqvist og Wiksell Forlag, AB, Stockholm
Martinsen, Stein m.fl. (1996) Crecendo Gyldendal norsk forlag
Molander, Bengt red. (1995) Mellan konst och vetande. Daidalos forlag
Neby, Thor Bjørn og Olsen, Per Arne (2000) Verden i sang Norsk musikkforlag
Ruud, Even(1997) Musikk og identitet. Universitetsforlaget
Ruud, Even (1996) Musikk og verdier. Universitetsforlaget
Ruud, Even, red.(1985) Music and health. Norsk musikkforlag
Ruud, Even (1990). Musikk som kommunikasjon og samhandling. Solum forlag
Rørbech, Lone (1984).Stemmebrukslære. C.A.Reitzels Bokhandel
Sadolin, Cathrine. (2000) Komplet sangteknik. Shout publishing
Søraas, Lars (1960) Sangboka Lunde forlag
Varkøy, Øivind (2003) Musikk - strategi og lykke. Oslo, Cappelen akademisk forlag


Litteratur


bøker.jpg
Fagartikkel til nettsidene her

Litteraturlist for artikkel

Master i pedagogiske tekster 2010

Musikkulturforståelse:

Rådgivningsbasert sangundervisning
File Not Found
File Not Found

Master i spesialpedagogikk UiO
I liked the idea of including

På engelsk
Tilbake til romplan