Tilbake til romplan Home Innholdsfortegnelse/Index Neste side: Litteratur

Refleksjoner over prosjektet


såpeboble.jpg
"Uten sang dør verden" Jon-Roar Bjørkvold (1998)

Dette nettstedet er blitt til som en utforsking av et medium (wikispaces) som har vært nytt for meg. Det har vært morsomt å arbeide fram, men også vanskelig, siden jeg ikke syntes at jeg "kunne nok" da jeg startet. Nå kan jeg litt mer; men det gjenstår fortsatt mye å lære.Wiki er en publiseringsplattform som gjør det mulig å lage nettsider uten særlige forkunnskaper. Du kan bygge opp sidene som du vil, innenfor denne rammen. Sidene mine har vokst fram mens jeg har jobbet med stoffet. Underveis i prosessen har ting blitt endret.

I forhold til designkonvensjoner for web i dag, kan man sikkert peke på mange nybegynnerfeil, og finne ting som kan gjøres bedre.

Siden oppstart har verden og den digitale utviklingen gått svært raskt. Erfaringen hors brukere og ulike typer plattformer har gjort at disse sidene fra 2007 på mange måter er utdaterte nå, ti år senere.


Om arbeidet med nettstedet


blåveis.jpg
Nettstrukturen har vært den største utfordringen, blant annet fordi prosjektet ble mye større enn jeg trodde da jeg begynte. Jeg visste ikke klart på forhånd hva jeg skulle ha med, og ting har vokst underveis. Det har ikke vært mulig å fylle alle sidene med informasjon og fagstoff på de månedene jeg har hatt til rådighet for prosjektarbeidet.

Som leseren ser er det laget en lineær struktur på sidene. I følge webbens konvensjoner er dette den vanligste måten å strukturere undervisningsstoff på, sier Patrick Lynch og Sarah Horton i sin Web Style Guide: http://webstyleguide.com/.

Refleksjoner under arbeidet med kanonsang-prosjektet kan du lese om på bloggen Rundsanger og kanon


Ting jeg har tenkt på underveis


Tenkefugl001.gif
  1. At sidene helst ikke skal være lenger enn 2-3 scroll. Her har jeg gått over grensen flere ganger.
  2. At informasjon skal legges i "bolker" (chunking) innenfor leserammen på skjermen, og at man gjerne skal bruke journalistisk top-down trekant med det viktigste og meningsbærende stoffet først på lesefeltet.
  3. At hver side helst skal ha et ryddig visuelt design som er tilnærmet likt fra side til side gjennom hele nettstedet. Dette er med på å skape konsistens, som igjen har med logikk og forutsigbarhet å gjøre.
  4. At bildene skal kunne understøtte, illustrere eller utvide mening i teksten, men også noen ganger utfordre, avløse og skape nysgjerrighet.
  5. Bruke enkle hvite sider med bilder og linjer som deler og skaper struktur. Dette skal være med på å gi slike kontraster som man vet at øyet visuelt legger merke til ved lesing av skjermtekster.
  6. Å bruke tabeller. Det er nyttig å bruke tabeller, slik at man kan legge inn bilder og lydfiler strukturert. Her må jeg bare innse at det gjenstår mye å lære...
  7. Vektlegging av at innhold skal være faglig korrekt, men skrevet på en lettfattelig måte.
  8. Vektlegging av at sangeksemplene skal være enkelt og alminnelig sunget, med enkelt opptaksutstyr.
  9. Utforsking og utprøving gjennom prøving og feiling har vært arbeidsmetoden.


Å treffe det man sikter på?


maaltavle.jpg
"In the long run men hit only what they aim at" , sier Henry David Thoreau.

Å arbeide utforskende, slik som med dette nettstedet, betyr at pilene som skulle truffet måltavla heller flyr i alle retninger enn alltid å treffe målet....og dette er en del av den aktivt skapende prosessen.


Fagartikkel for nettstedet (Høgskolen i Vestfold)


glassboblewww.digit.no.jpg
Her er fagartikkelen som beskriver teoretisk og metodisk basis for dette nettstedet: Med forebehold om endringer: Datert 14. mai 2007:


Etter 2007 har nettstedet blitt endret noe med tanke på utseende og innhold.


Semesteroppgave i musikkulturforståelse (UiO)


lys-handegaard-www.digit.no.jpgSemesteroppgave i rådgivning for sang (HiVe)


notebokwww.digit.no.jpg
File Not Found
File Not Found
Gunn Siri Randem


Mastergradsartikkel pedagogiske tekster


22mars2010_sangbokaferdig_002.JPG
Her er mastergradsartikkel til kanonprosjektet

Artikkelen ble supplert av en sangbok med kanonsanger, med cd. Den skal være å finne på biblioteket ved Høgskolen i Vestfold.


Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk
Dato: 2007
Permanent lenke: http://hdl.handle.net/10852/31850
Bibsys-ID: 070802343Dette nettstedet er opprettet av Siri Randem i 2007
Sist oppdatert 18.07.2017