Home



Innhold



Romplan



Entré



Første etasje



Mediateket



Auditoriet



Kunnskaps-

basen



Lærer-

værelset



Annekset



Filosofi-loftet



Eksterne ressurser


Ave Maria Kanon av Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Kunnskapsbasen - fundamentet


kjelleren.jpg
Her i kunnskapsbasen finner du det som mange mener er grunnsteinene og hovedpillarene i musikkfaget. Her kan du finne musikkhistoriske opplysninger, finne informasjon om instrumenter og faktakunnskap om musikkens grunnelementer. Du kan for eksempel lese om stamtonerekka og akkorder under musikkens grunnelementer.

Jeg gjør oppmerksom på at noen av sidene fortsatt er under konstruksjon, men du kan likevel finne mange nyttige lenker og ressurser her.

Home
Romplan
Entre
Informasjonstavla
Første etasje
Mediateket
Auditoriet
Kunnskapsbasen
Lærerværelset
Filosofiloftet
Annekset




Nettstedet er opprettet av Siri Randem
Sist oppdatert 17.10.2013