Innholdsfortegnelse/Index Tilbake til romplan Neste side

HomeInnholdRomplanEntréFørste etasjeMediateketAuditorietKunnskaps-

basen

Annekset

Eksterne ressurser

Om nettstedet


Come follow, follow me.Kanon

"Musikkrom" - et sammensatt nettsted


Elev2.gif
"Musikkrom" er et nettsted som viser hvordan wikispaces kan brukes fleksibelt som et sammensatt læremiddel. Nettstedet er tenkt som læringsressurs i musikkfaget. "Musikkrom" trekker derfor veksler på flere ulike kilder og medier. Ressursene som er hentet inn som linker fra andre nettsteder ligger nederst på sidene (kildene er da oppgitt).

Jeg har skrevet tekster for deg som er lærer, lærerskolestudent, elev eller spesielt interessert. Tekstene er på ulike nivåer. Noen er enkle, mens andre er vanskeligere. Alle tekstene har felles at de er knyttet til musikk eller kropp på en eller annen måte. Tatt i bruk i undervisning, vil nettstedet gi flere typer kunnskaper som bæres frem av flere stemmer. Vi kan da snakke om polyfoni på en ny og digital måte.


Kunnskapsdeling er et prinsipp


153tnpygm.jpg
Pygmalion
"Musikkrom" som nettsted er laget med tanke på at kunnskap skal deles. Som læringsredskap i skolesammenheng bygger denne ressursen på en forutsetning om at alle elever har ansvar for egen læring og er kompetente ut fra eget ståsted og egne premisser.

Tanken bak wiki som læringsarena er at lærere og elever sammen kan bygge et kunnskapsnettverk som passer for dem. Denne typen nettsted kan gi mulighet for en fleksibel og selvmotiverende arbeidsmåte i musikkfaget. Gjennom eget arbeid og publisering på egne nettsteder dette, vil kunnskapsbygging kunne dokumenteres på mange måter. Vurderingen av det som legges ut kan dessuten skje kontinuerlig, gjennom direkte tilbakemelding fra andre.

Når man har et så stort materiale som dette, er det nesten umulig at det ikke skal snike seg inn noen småfeil, enten i notasjon eller tekst, uansett hvor mye korrektur man leser. Derfor kan det hende at tekster, noter og innspillinger skiftes ut når jeg eventuelt oppdager feilene. Mange av sangene er notert etter eget gehør, slik jeg har lært dem. Dette gjelder de gamle og mest tradisjonelle sangene, men også de helt nye som det ikke har vært mulig å oppdrive skriftlig notasjon for. Sanger kan dessuten noteres ned i noteform på litt ulike måter, ut fra hvordan man har hørt sangene sunget, eller hvordan man ønsker at de skal lyde. Det finnes altså ulike måter en kan notere samme sang på. Det kan derfor være lurt å sjekke andre kilder.


Utprøvingsprosjekt


lpexchange3.gif
Disse sidene har vært et utprøvingsprosjekt som har vokst fram underveis. De kan derfor ha mangler når det gjelder form og innhold. Sidene er ikke kommersielle, de er reklamefrie, og jeg har for øvrig ingen inntekter som følge av materialet. Grunnen til at jeg ønsket å opprette dette nettstedet er at jeg som lærer alltid selv savnet et sted jeg kunne finne stoff som jeg kunne bruke i undervisningen. Særlig gjaldt dette innlæring av nye sanger, for eksempel kanon, sangleiker og barnesanger.

Som en ser av sanger som har reist over land og tid, forandrer de seg ofte litt, både i melodi og tekst. Folk synger sangene forskjellig, og de personliggjøres. Når de så noteres ned, kan det bli variasjoner over samme tema. Jeg har tatt med flere versjoner, der jeg har kommet over dem. Det kan for eksempel være tyske og engelske, danske og svenske, eller nederlandske versjoner. Mange er forbausende bestandige over tid og sted, i alle fall når det gjelder tema, innhold og enkelte melodiske motiver og grunnstrukturer.

Ellers er lydinnspillingene på disse sidene i all hovedsak mine egne, tenkt brukt til innlæring. Det betyr at det kun er ett vers av sangene som tas med. Det er ganske enkelt sunget, og det hender jeg snubler i både tekst og melodi. Innspillingskvaliteten kan dessuten variere noe, med klikk og susing. Jeg håper at du kan bruke materialet likevel, på tross av eventuelle lydtekniske eller andre mangler! Jeg tenker at mine noter og innspillinger kan gi nok informasjon til å lære nye sanger ganske greit, eller komme på noen som har gått i glemmeboka. Så kan du kanskje finne bedre innspillinger, og skikkeligere noter andre steder, hvis du vil gå videre med sangene!

En praktisk opplysning: Dersom avspillingen hakker, bytt til en annen nettleser.


Alle kan være med å bygge ut denne typen læringsmateriell på egne wikierÅ jobbe med wikitekster som dette, betyr at elever ikke bare behøver å ha lesetilgang, men at de selv kan være med på å skape og bygge ut læringsmateriell.

Hvis du vil lage en wiki selv til bruk i skolen, kan du klikke:

Skrivetilgangen for andre er pr. i dag begrenset, slik at bare administrator har adgang. Hvem jeg er som har laget disse nettsidene, kan du lese om i Bakgrunnen for prosjektet.


Kontakt: siriran [krøllalfa plassert her] online punktum no (jeg skriver det slik for å unngå å bli spammet)


Nettstedet er opprettet av Siri Randem
Sist oppdater 18.07.2017