HomeInnholRomplanEntréFørste etasjeMediateketAuditorietKunnskaps-

basenLærer-værelsetAnneksetFilosofi-loftetEksterne ressurser


Shalom. Kanon

Den digitale sangboka Rundsanger og kanon

Rundsangbloggen
hilse-web.jpg
Hei!
Du har nå kommet til hovedsiden for den digitale sangboka Rundsanger og kanon. Som navnet peker på, er det her samlet en rekke kanonsanger fra ulike tider og steder.

 • Velkommen! Her ønskes du velkommen til kanonprosjektet, kan lese mer om motivasjonen for det, og se en kort introduksjonsvideo.
 • Bakgrunn. Her kan du lese om bakgrunnen for denne nettbaserte antologien med ca. 200 sanger.
 • Musikkfaglig legitimering dreier seg om de begrunnelser og argumentasjon man kan gi for de valg man tar innenfor musikkfaget, eller også, som her, spesifikt for sangboka her og dette digitale prosjektet.


Kanonsangboka er kommet på Norsk MusikforlagSangboka Rundsanger og kanon er kommet som egen sangbok på Norsk Musikforlag.

Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1

Du kan bestille boka her:
Email: order@musikforlaget.no

Det er opprettet en egen kanal på Youtube for Rundsanger og kanon.


Rundsanger og kanon - den digitale sangboka med lydfilerBak titlene er det sider med lydfiler.


Nb! Notene og tekstene finnes nå i en egen sangbok med 228 sanger i tekst og melodi som er å få kjøpt på Norsk Musikforlag.


Kanonsanger etter tema


synger-ny1.jpg
Her finner du en temahovedside med:


Tips og bruk


tips.jpg
Hvis du ikke har jobbet mye med kanonsanger tidligere kan disse sidene gi deg informasjon og tips til metodiske tilnæminger når du skal ta sangene i bruk. Se siden...Om sangboka som pedagogisk tekst


barniring.jpg
Her finner du informasjon om:
 1. Sangbokprosjektet Rundsanger og kanon
 2. Kanonsanger etter tema
 3. Sangbokas historie i verden
 4. Sangbokas historie i Norge
 5. Utviklingen av flerstemt sang generelt
 6. Utviklingen av flerstemt sang i Norge
 7. Hva er en kanon?
 8. Hvordan du kan lage en kanon. Se siden...


Ressurser


kilder.jpg
Her finner du en oversikt over bøker og nettressurser der du kan finne kanonsanger.

Nb! Sangboka Rundsanger og kanon er kommet som egen sangbok på Norsk Musikforlag.
Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no


RefleksjonsbloggTil prosjektet hører en refleksjonsblogg som dokumenterer prosessen og framdriften i arbeidet med prosjektet.
Du finner refleksjonsbloggen her...