HomeInnholdRomplanEntréFørste etasjeMediateketAuditorietKunnskaps-

basen


Annekset


Eksterne ressurser

Første etasje

oie005.gif

Hva finner du her?

Musikkrom:
KHrom_57plan.gif
Du er kommet til første etasje, og her finner du tanker om musikk og grunnkunnskaper knyttet til sang, hørsel og lyd. Kroppen er det instrumentet du alltid har med deg, og sidene her sier noe om hvordan den fungerer i forhold til sang. Her finner du mange ulike typer informasjon, blant annet lydfiler og illustrasjoner. På sidene om å synge, finner du ulike oppvarmingsøvelser. Slike finner du dessuten flere av under oppvarming, i form av leikeøvelser.

Lurer du på hvorfor jeg har tatt med noe som heter "autogen trening"? Hvis du skal synge er det viktig at kroppen er satt i beredskap med akkurat passe spenning; ikke for mye og ikke for lite.

Er du anspent, vil stemmen bli anstrengt. Er du for slapp, vil du ikke ha kraft og styrke nok til å fullføre sangen. Derfor må kroppen både avspennes og aktiveres for sang! Vi trenger derfor både avspenning og oppvarmingsøvelser som forberedelse til sang.

Lille frosk

Om musikk

Om hørsel

Om lyd

Om talespråket

Om å synge

Oppvarming

Autogen trening

Home
Innhold/index
Romplan
Entre
Informasjonstavla
Første etasje
Mediateket
Auditoriet
Kunnskapsbasen
AnneksetInnholdsfortegnelse/Index Tilbake til romplan
Dette nettstedet ble opprettet av Siri Randem
Sist oppdatert mars 2012