Forrige side
Innholdsfortegnelse/Index
Musikkrom home
Neste side

Come, follow me

HomeInnholdRomplanEntréFørste etasjeMediateketAuditorietKunnskaps-

basen

Annekset

Eksterne ressurser

Entre


Hva finner du her?


sissi-entre_-etter-fra-stuen-125.jpg

Klikk på bildet for romplanen
Her presenteres hovedområdene:
Informasjonsstavla presenterer prosjektet, med bakgrunn og utviklingsmuligheter. I første etasje finner du noe om det å synge og eksempler på oppvarmingsøvelser og kanon.

I Mediateket finner du informasjon om kanon og kanonsanger.

Auditoriet er en digital sangbok med folketoner, sangleiker og barnesanger, og i kunnskapsbasen finner du musikkhistorie, en rekke instrumenter og musikkens grunnelementer.

I annekset vises eksterne ressurser, utkast til undervisningsopplegg, litteratur og egne kommentarer til og refleksjoner om nettstedet.

.

Kjettå (katta) sad i veven kanon

Romplan

En oversiktsplansje over nettstedet

Entre

En mulig vei inn blant flere, med kort beskrivelse

Informasjonstavla

Bakgrunn, formål og muligheter

Første etasje

Om sang, musikk og kropp

Auditoriet

En digital sangbok m lyd

Mediateket

Om rundsanger og kanon

Kunnskapsbasen

Musikkens grunnelementer, musikkhistorie


Annekset

Eksterne linker og ressurser


Nettstedet er opprettet av Siri Randem
Sist oppdatert 14.01.2017