En liten sang (kanon) Den klang som rene klokkeklang. Tekst og Melodi: Siri Randem
Tilbake til
rundsangbloggen

Bakgrunn


papegoy.jpg
Målet med disse sidene har vært å lage en fleksibel, digital læringsressurs i musikkfaget, for lærere, elever og andre interesserte. Formålet er informasjonsdeling. Nettsidene ble først opprettet våren 2007 som et utprøvingsprosjekt på Høgskolen i Vestfold. Sidene ble i løpet av 2008-2010 utvidet med prosjektet Rundsanger og kanon.

Du finner alt som er knyttet til den digitale sangboka Rundsanger og kanon under rulletekstmenyen under rubrikken Mediateket. På grunn av en radikal kreftoperasjon og rehabilitering måtte arbeidet med nettstedet ligge i bero en tid. Nettstedet er siden noe redigert, hovedsaklig i 2015.

Hensikten med utprøvingsprosjektet musikkrom var å skape en sammensatt og skapende - men også praktisk - pedagogisk tekst. Nettstedet var en del av et eksamensprosjekt. Nettstedet er en altså utforsking i bruken av wikispaces.com som publiseringsmedium. Derfor er det heller ikke åpnet skriveadgang for andre enn meg.

Jeg bygget i 2011 et nytt wikispaces-nettsted med barnesanger som tema:http://barnesanger.wikispaces.com/ kun for fornøyelsens skyld.

Kontakt: siriran [krøllalfa plassert her] online punktum no (jeg skriver det slik for å unngå å bli spammet).


Forutsetninger


Siri.jpg
Siri Randem
Jeg har lang erfaring fra arbeid i grunnskole, voksenopplæring og i offentlig forvaltning (Miljøverndepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Utdanningsdirektøren i Akershus, o.a.). Jeg har alltid vært glad i sang og musikk, og har sunget i kor siden barneskolen.

Jeg er utdannet lærer, kommunalkandidat og spesialpedagog (audiopedagogikk spesialisering, med mastergrad i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo). Jeg har mastergrad i pedagogiske tekster fra Høgskolen i Vestfold. Jeg har også tatt eksamen i engelsk mellomfag og statsvitenskap grunnfag ved Universitetet i Oslo. Med også 70 studiepoeng i musikk i den akademiske ryggsekken fra Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Oslo, våknet ideen om å lage en læringsressurs for musikkfaget.

Et nettsted som dette innbyr til påbygging, endring og kontinuerlig arbeid og har vært krevende og morsomt å jobbe fram. Læringsarbeid kan aldri være statisk. Noen ganger har jeg surfet høyt på mine egne bølger! Jeg håper du kan ha det morsomt, og at du får ideer og impulser til egen aktivitet gjennom å klikke deg gjennom disse sidene!

Kontakt: Du kan sende meg mail via wikisidene her eller til siriran [krøllalfaen plassert her] online punktum no. (Skrevet slik for å unngå å bli spammet)


Valg av sanger


CCF02022010_00013.jpg
Alle land har sanger som har blitt sunget i så mange år, og gjennom så mange generasjoner, at de er blitt folkeeie. I mange tilfeller er de så gamle at man ikke kjenner til hverken tekstforfatter eller komponist. Kanskje er de heller ikke notert ned på notepapiret før i nyere tid. Det er i all hovedsak slike gamle sanger jeg har valgt å presentere på disse sidene. En grunn er at de fortjener å bli tatt i bruk, en annen er selvsagt reglene om copyright, jf åndsverksloven.

Jeg har altså valgt sanger som i prinsippet faller utenfor copyright, dvs. sanger som er tradisjonelle og allmenne, som det ikke finnes kjente opphavspersoner til, eller slike sanger som faller utenfor vernetiden, dvs. at opphavspersonen har vært død i 70 år eller mer.

Dersom det er nyere stoff, er sangene fortrinnsvis sitert med ett vers og uten komplette notesett, jf åndsverksloven §§ 22 og 23. Noen nyere sanger har jeg imidlertid fått tillatelse til å bruke av rettighetshaverne, for eksempel Forster og Chapin Rounds ( A round is a circle) . Dersom jeg blir gjort oppmerksom på feil i forhold til opphavsrettlig materiale, vil stoff bli fjernet.

Les mer om dette under opphavsrettigheter.


Om tekster og lydspor


audacity27.03.png
De fleste av tekstene har jeg skrevet spesifikt som læringstekster til nettstedet. Jeg bør vel kanskje også nevne at jeg har sunget inn de fleste lydklippene på disse sidene selv. Du vil raskt høre at de er av varierende kvalitet. Lydopptakene er ikke produsert for kommersiell bruk. Til det er produksjonskvaliteten og opptakssituasjonen for dårlig.

Ellers er sangene på lydfilene samlet og sunget inn i løpet av perioden februar - juni 2007, og i løpet av 2009/2010. Gjennom 2011-2015 er noen av sidene redigert og oppdatert, og lydklippene med dårligst kvalitet er erstattet med nye.

Opptakene er foretatt i vanlig lydmiljø på hjemmekontoret mitt, med enkel mikrofon koplet rett i PC og bruk av innspillingsprogrammet Audacity. Jeg har i noen tilfeller fjernet noe brumming og skurring, ellers er lydopptakene ikke bearbeidet utover det å lage flerstemte versjoner av kanonsangene. Du kan derfor høre klikk og susing på enkelte innspillinger.

Jeg har brukt min egen stemme. Det er ganske enkelt sunget. Det hender jeg snubler i både tekst og melodi og har både "nølepauser og tviletoner". Noen steder har jeg akkompagnert meg selv på gitar; og det hender rett som det er at jeg bommer på grep. Innspillingskvaliteten kan dessuten variere noe, med klikk og susing.

Dette er altså ikke "perfekte innspillinger" eller "perfekt sang" du finner på disse sidene - så langt i fra! Målet er informasjonsdeling - med en oppfordring til alle om å synge masse!


Praktisk sangerfaring


sangere.jpg
  • Abildsø skoles pikekor
  • Bekkelaget ungdomskantori v/Thor Scott Hansen
  • Monte Vista High School Concert Choir, Danville, USA
  • Bygdelagskoret v/Oddvar Tobiassen
  • Kvinnelige akademikeres sangforening v/Christian Killengreen
  • Valenkoret v/Bård Bonsaksen
  • Adventsangerne v/ Sverre Valen
  • Horten kantori v/Magne Orvik
  • Diverse prosjektkor av ulike varighet


Sangpedagoger


livkjersti.png
Liv Kjersti Sandve
Jeg har tatt sangundervisning hos:


AvslutningsvisJeg håper at du kan ha nytte av disse sidene! Det har vært mye arbeid å lage dem, men det er veldig moro og givende å drive med musikk. Jeg har det moro når jeg komponerer, og resultatet legger jeg ut på Mine sanger.

Jeg tenker at innspillingene mine kan brukes til lytting og innlæring, selv om de ikke har studiokvalitet. Etter hvert vil jeg skifte ut de lydsporene som teknisk sett har dårligst kvalitet. Jeg håper at du kan bruke materialet, på tross av eventuelle lydtekniske eller andre mangler!

Jeg tenker at mine noter og innspillinger kan gi nok informasjon til å lære nye sanger ganske greit, eller komme på noen som har gått i glemmeboka. Så kan du kanskje finne bedre innspillinger og skikkeligere noter andre steder, hvis du vil gå videre med sangene!

Lykke til med dine egne sangprosjekter!


Med vennlig hilsen


Siri Randem


Kontakt: siriran [krøllalfa plassert her] online punktum no (jeg skriver det slik for å unngå å bli spammet)
Tilbake til romplan Til neste side: Utviklingsmuligheter
Nettstedet er opprettet av Siri Randem
Sist oppdatert 14.01.2017