Tilbake til innhold Tilbake til folkemusikk


Arbeidsviser og arbeidssanger


seilskute.jpg
Bildet: mullegatenatelier.com

Arbeidsviser eller arbeidssanger var sanger som ble sunget når arbeid skulle gjøres. Det kunne være sanger om arbeidet, men mest vanlig var sanger som skulle regulere arbeidsrytmen (dette kalles taktsang eller arbeidstaktsang). Særlig taktfaste linjer som ga en rytme var vanlig.

Arbeid som går i jevn takt trenger en sang som går i jevn marsjtakt eller valsetakt. Det kunne også være nødvendig med en takt som ga signal til å ta i et tak på en gang. Det var da en slags signal; en arbeidsropsang.

Både på seilskutene og i rallarmiljø finnes eksempler på arbeidssanger.

Rallarvisene ble brukt ved bygging av jernbaner og ved gruvedrift.
Shantier var sanger på sjøen; de ble gjerne brukt til å heise seil, dra i tauverk og lignende.
Lokken var budeias arbeidsvise - en måte å kalle dyra sine inn til melking, og det å synge var en måte å roe dyra på.