Tilbake til annekset Til romplan

Gresshopper tre. Kanon

Å lese og skrive skjermteksterheatmap.jpg
En skjermtekst er en digital tekst som blir publisert på internett. Den inngår gjerne i et system av det som kalles hypertekster. De fleste skjermtekster er skrevet for å formidle en eller annen type informasjon. Denne informasjonen må gis en form; et design. Informasjonsdesign er å sørge for at et budskap på når den målgruppen som nettsidene og skjermtekstene søker å nå, og å sørge for en samlet tilrettelegging av stoffet slik at det forstås. For å formidle et budskap er det viktig å tilpasse seg mediet. Siden verdensveven ble vanlig i bruk for folk flest fra omkring 2000-tallet, har nettsidenes formgivning gjennomgått store endringer. Det finnes for eksempel andre konvensjoner for design i 2011, enn det fantes i 1999. Designkonvensjoner endres altså over tid. Men noen fakta er grunnleggende:

Forskning har vist at vi leser skjermtekster på en annen måte enn vanlige bøker: Vi skanner nettsidene og finner nøkler til lesing og leseforståelse. Bare i løpet av noen sekunder vet vi om vi er interessert i det vi leser. Derfor er det viktig, mener de som jobber med informasjonsdesign, at vi skriver tydelige overskrifter og legger mesteparten av den viktigste informasjonen først i det vi skriver. Det kan være lurt å tenke på å skrive innenfor sjangeren "nyhetsartikkel" eller reportasje. Vi må også tenke på om de bildene eller den grafikken vi bruker er med på å støtte opp budskapet vårt, eller om det faktisk "tar vekk" noe av det vi ønsker å si.

Ser du på det gule og røde feltet på bildet til venstre på siden, så ser du hvor fokus i skjermteksten ligger under skanneprosessen. Derfor bør viktige lesenøkler, dvs. meningsbærende ord, ligge i disse områdene. Skrivestilen på web bør av denne grunn legges til rette for skumlesing og overblikk.

Du har sikkert funnet lange og store artikler og utsnitt av bøker på nett. Disse er ikke alltid lette å lese, fordi øyet må følge hele nettsidas bredde.Selv om en leser kan endre bredden og gjøre lesefeltet smalere på sin egen pc, er det likevel lurt å tenke over at formidling på nett og papir må være forskjellig på grunn av medienes egenart.

Å skrive for verdensveven er derfor noe annet enn å skrive for papir. Samspillet mellom tekst, bilder, grafikk og lyd samlet, er like viktig som hver del for seg. Her på denne siden er det derfor samlet noen få, men viktige tips.Fokus på bilde og tekst i sammenhengtn_Eye.jpg
Bildet: Escher
Når du bruker bilder og tekst sammen i en skjermtekst, er det noen spørsmål som det er lurt å tenke over og besvare for seg selv:
  • Støtter eller "forankrer" bildene det som står i teksten, eller "avløser" eller motsier bildet innholdet i det du har skrevet?
  • Gjør bildene det lettere eller vanskeligere å forstå budskapet?

Ofte brukes bilder som blikkfang; som en rask informasjonsformidler. Måten man fremstiller nettsida si på, sier noe om innholdet, og omvendt. For eksempel vil et kommersielt nettsted som skal selge turistreiser ofte se annerledes ut i farger og blikkfang enn et læringsnettsted til skolebruk, eller et nettsted som skal gi offentlig informasjon. Måten den offentlige nettsida er designet på, kanskje uten så mye farger og bilder, gir da opplevelse av saklighet, troverdighet og autoritet. Det er stort sett litt mer uformelt og festlig med farger og bilder. Likevel ser vi også at det gjelder trender i nettdesign, og at ulike medier etterligner hverandre og blir mer like. Vi sier at de konvergerer.Skriving på nettsiderviktig.jpg
pyramide.jpeg
Måten man skriver skjermtekster på, er forskjellig fra måten man skriver på i bøker. Skrivestilen kan kanskje minne om det man finner i nyhetsoppslag, aviser og artikler. Her er gjerne meningen konsentrert om de første setningene, gjerne med fengende og meningsmettede overskrifter, og med bilder som illustrerer hovedpoengene. Det viktigste skrives først, det minst viktige sist på sida.

Tips for skriving:

1. Skriv som en journalist: Bruk gjerne "omvendt pyramide"
Dette er en skrivestil hvor den viktigste informasjonen kommer først. Du starter med konklusjonen. Husk at mange brukere ikke gidder å rulle lange websider for å lese det som står lenger ned på siden. Avisjournalister er gjerne drillet i å bruke omvendt pyramide som formprinsipp i sine nettartikler.

2. Få fram nøkkelord
Få fram nøkkelord i teksten. Bruk uthevet skrift, farger eller andre virkemidler. Uthev gjerne ord og fraser, men ikke hele setninger.Bruk gjerne hyperlinker.

3. En idé per avsnitt
Det er lurt å dele opp det du skal si i avsnitt, med en mening pr bolk. De fleste skumlesere vil gå glipp av idéer eller poeng som ikke kommer klart fram av de første ordene i avsnittet.

4. Skriv kortfattet og saklig
Bruk færre ord i en digital tekst enn når du skriver for papir, og skriv korte avsnitt. Unngå unødvendige ord og fraser.

4. Bruk lister
Skal du ramse opp flere punkter eller poenger, bør du bruke punktlister.

5. Finn overskrifter som gir mening
Ikke kast bort overskrifter med villedende ord eller fiksfakserier.

Flere råd og tips om webutvikling og informasjonsdesign kan du finne på digme.Informasjonsdesign: å formidle informasjonskjermleser.jpg
Det er stadig snakk om å formidle informasjon, så skriv saklig og troverdig. Vær konsekvent når du velger skrivestil (formell/uformell, personlig/upersonlig), unngå stave- og skrivefeil og ikke slurv med grammatikken.
  • Tenk også på de etiske perspektivene. Kan det du skriver skade noen? Hvis du kan svare ja på dette spørsmålet, bør du ikke skrive det. Går det an å omformulere det du ønsker å få fram, på en slik måte at det ikke støter leserne?
  • Skriv ikke mer personlig enn det du kunne tenke deg å si til noen direkte, ansikt til ansikt!
  • Oppgi kilder der det er mulig, også på fotografier som du låner fra nettet.
  • Har du mange lenker til andre nettsider, så vær oppmerksom på mulig lenkeråte - kanskje blir de sidene du lenker til fjernet fra nettet. På et stort nettsted med mange lenker (som dette), kan det være litt av en jobb å etterse alle de lenkene som peker ut! De fleste synes ikke noe særlig om brutte linker. Mye av hensikten med hyperlinking vil jo også da falle bort, slik at sidene får svekket informasjonsverdi.

Du kan her lese mer om det å skrive skjermtekster og bruk av hypertekst
Hvordan oppfatte digitale tekster gjennom design? Fellestrekk ved informasjonsdesign.Tekst, bilder og lyd, filmer, animasjoner og video i samspillBlyantsmil001.gif
http://www.breimyr.no/animasjoner.htm
En digital nettside er super når det gjelder muligheten for å integrere mer enn tekst og bilde. Det å legge inn lydklipp og bevegelige bilder, for eksempel animasjoner, filmer eller videoer, vil kunne gi informasjon på mer utdypende måter enn bare tekst og bilde. Samtidig kan animasjoner og "flash"-bilder virke utrolig irriterende og forstyrrende (som denne blyantanimasjonen til venstre). Så webdesignere anbefaler å bruke slike med måte!

Hvordan man får til en god lesbarhet og struktur med tekst, lyd, bilde og video i samspill, er et godt spørsmål, som det er vanskelig å svare generelt på.Hvordan lage et nettsted?

nettsteder.gif
Det finnes mange måter å lage et nettsted på, men når du planlegger et slikt, er det godt å vite noe om hvordan du skal legge opp arbeidet. Dette gjelder både innhold, strukturelt og visuelt design. Et nettsted skal være lett å administrere for den som skal publisere, det skal være lett å navigere i, sett fra et brukerperspektiv, og den tekniske plattformen man publiserer fra skal være stødig og stabil.

Du kan lese mer om dette på Digmes sider om nettstedsutvikling.

Ressurser
Råd og tips for web-design finner du på Digmes sider om webdesign
Tips om å lage skjermtekster finner du også i Hedalens vevkurs
Du finner også ressurser for det å skrive for nettet i Digilærer - nettskrivning
Forum for nettskriving http://www.nettskriving.no
Digilærer har også en pdf fil om ting du bør tenke på når du skriver for nett.
Hvordan skrive en god reportasje: http://home.hio.no/~steen/Forelesninger/reportasje.pdf
Du kan lese mer om : Hvordan lage et nettsted ? på http://www.webstyleguide.com/
Lynch, Patrick og Horton, Sarah (1999) , Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites (New
Haven: Yale University Press). 161 s [Tilgjengelig fra http://www.webstyleguide.com/] lesedato 14.mai]
Animasjoner: http://www.breimyr.no/animasjoner.htm


Tilbake til romplan
Romplan
Entre
Informasjonstavla
Første etasje
Auditoriet

Kunnskapsbasen
Lærerværelset
Filosofiloftet
Annekset